Tags: Tuluyhan Uğurlu

16 Mayıs 2013 İstanbul, çağdaş olanı hemen benimseyen dev bir Türkiye vitrinidir. Asırlarca bu vitrin kendi üslubu içinde gelişir, değişir ancak İstanbul kimliğini kaybetmez… Anadolu’dan göçü kucaklar, kendi potasında eritir. Varoşları bu büyülü kente yakışan biçimde değişmez ancak İstanbul Tarihi Yarımada’sı, Boğaziçi’nin mavisi, Kadıköy’ü, Beyoğlu ’suyla yine büyülü güzelliği içinde bizi kendine tutsak etmeye devam…